Nosalowy Dwór

w Zakopanem Grand Hotel, Condo I i Condo II

Inwestor:  Nosalowy Dwór sp. z o.o.

Zakres prac: Generalne Wykonawstwo (414 pokoi, 3360 m² parkingu podziemnego, pow. ca 28 600 m²).