Hotel Niebieski

Kraków

Inwestor:  Pri. „Robin”

Zakres prac: Generalne Wykonawstwo (38 pokoi)